“Trương Chi – Mỵ Nương” khai màn Liên hoan sân khấu Thủ đô 2020

Vở diễn “Trương Chi – Mỵ Nương” của Nhà hát kịch Hà Nội được chọn là tác phẩm mở màn Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ IV. Vở … Continue reading “Trương Chi – Mỵ Nương” khai màn Liên hoan sân khấu Thủ đô 2020