TỔ CHỨC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA “LIÊN HOAN QUỐC TẾ SÂN KHẤU THỬ NGHIỆM LẦN THỨ V”, HÀ NỘI – 2022

Căn cứ văn bản số 641/VPCP-KGVX, ngày 25/01/2014 của Văn phòng Chính phủ với nội dung: “Đồng ý Hội NSSKVN tổ chức Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm tại Việt Nam, định kỳ 03 năm một lần”.

Căn cứ quyết định phê duyệt đề án “Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm” giai đoạn 2021 – 2030 ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức “Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội – 2022”, Hội xin gửi tới các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ, các bạn đồng nghiệp trong nước và quốc tế Thông báo về việc mời đăng ký tham dự Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội – 2022.

 1. MỤC ĐÍCH:

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm là cơ hội giao lưu, học hỏi cọ xát về mặt chuyên môn đối của các nghệ sĩ trong nước với đồng nghiệp quốc tế; là dịp để các nghệ sĩ Việt Nam quảng bá về những giá trị nghệ thuật đặc sắc, loại hình Nghệ thuật truyền thống với các bạn đồng nghiệp.

Thông qua việc tổ chức Liên hoan, Sân khấu Việt Nam có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật, từ đó tìm ra những định hướng hoạt động nghệ thuật nhằm xây dựng nhiều tác phẩm sân khấu có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, góp phần thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 khóa XI – 2014 “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các Nghị quyết của Đảng về Văn hóa văn nghệ.

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:
 2. Các đơn vị nghệ thuật trong nước.

– Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, xã hội hóa thuộc các loại hình nghệ thuật sân khấu Việt Nam đều được đăng ký tham gia.

– Đơn vị gửi băng đĩa; đường link vở diễn có chất lượng về cơ quan Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. (Ngoài gửi băng hình, nếu có điều kiện, các đơn vị có thể mời xem trực tiếp).

– Các tiết mục đăng ký thực hiện theo quy định của cơ quan chức năng về tổ chức biểu diễn.

 1. Các đơn vị nghệ thuật quốc tế.

– Các đơn vị, các cá nhân Nghệ sĩ sân khấu quốc tế đáp ứng được tiêu chí của Liên hoan đều có thể đăng ký tham dự và phải gửi đường link vở diễn (hoặc đĩa VCD, DVD ghi hình vở diễn), thông tin đầy đủ về thành phần sáng tạo vở diễn, kịch bản bằng tiếng Anh gửi tới Ban Tổ chức theo đúng quy định.

– Các đơn vị, các cá nhân có vở diễn được mời phải chấp nhận điều kiện sân khấu sẵn có ở Việt Nam. Ban Tổ chức không hỗ trợ các đạo cụ đặc biệt của vở diễn được mời. Các đơn vị, các cá nhân có vở diễn được mời chủ động, tự túc chuẩn bị đạo cụ.

III. TIÊU CHÍ VỞ DIỄN THAM DỰ LIÊN HOAN.

– Mỗi vở diễn có thời lượng tối thiểu 60 phút, tối đa không quá 120 phút.

– Các vở diễn trong nước và nước ngoài tham dự Liên hoan phải có sự tìm tòi, khám phá mới, có tính thử nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật của các thành phần như: Biên kịch; Đạo diễn; Thiết kế mỹ thuật; Diễn xuất; Âm thanh; Ánh sáng; Âm nhạc; Kỹ thuật; Nghệ thuật hình thể và những yếu tố nghệ thuật khác.

– Những thử nghiệm trong mỗi vở diễn của các Tác giả, Đạo diễn, Họa sỹ, Nhạc sỹ, Diễn viên và những thành phần sáng tạo khác phải mang tính hiệu quả về nội dung và nghệ thuật cho mỗi vở diễn, phù hợp với thuần phong, mỹ tục của mỗi quốc gia, những vấn đề thuộc Chân, Thiện, Mỹ mà nghệ thuật cần phản ánh; đồng thời chú ý tới hình thức phong phú, đa dạng, tìm tòi sự mới lạ có tính thử nghiệm của tác phẩm nghệ thuật và giới thiệu, quảng bá tới đông đảo người xem.

 1. IV. CHẾ ĐỘ ĐI LẠI, ĂN, Ở.
 2. Đối với đơn vị nghệ thuật trong nước:

– Hỗ trợ một phần chi phí đi lại đối với các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa ở xa Hà Nội.

– Chi phí đi lại, ăn ở, bảo hiểm do đơn vị nghệ thuật tự túc.

– Số lượng diễn viên của các đơn vị nghệ thuật trong nước không hạn chế.

– Ngoài buổi biểu diễn trong Liên hoan, Ban Tổ chức (dự kiến) sẽ bố trí 01 buổi biểu diễn phục vụ khán giả.

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự cố, mất mát, hư hỏng đạo cụ hoặc phục trang biểu diễn … trong thời gian diễn ra Liên hoan.

– Tuân thủ theo kế hoạch của Ban Tổ chức phân công và thực hiện các Quy chế tổ chức, Quy chế chấm thi và khen thưởng của Liên hoan.

 1. Đối với đơn vị nghệ thuật quốc tế:

– Số lượng Nghệ sĩ và thành phần đơn vị nghệ thuật quốc tế được Ban tổ chức lo bảo hiểm, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam trong thời gian diễn ra Liên hoan không quá 10 người (từ người thứ 11 trở đi, đơn vị phải tự lo kinh phí ăn, ở, bảo hiểm cho số người vượt quá quy định).

– Các đơn vị nghệ thuật quốc tế tự lo chi phí hành trình quốc tế (đến và rời Việt Nam).

– Ngoài buổi biểu diễn trong Liên hoan, Ban Tổ chức (dự kiến) sẽ bố trí 01 buổi biểu diễn phục vụ khán giả.

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự cố, mất mát, hư hỏng đạo cụ hoặc phục trang biểu diễn … trong thời gian diễn ra Liên hoan.

– Tuân thủ theo kế hoạch của Ban Tổ chức phân công và thực hiện các Quy chế tổ chức, Quy chế chấm thi và khen thưởng của Liên hoan.

 1. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CỦA LIÊN HOAN.

– Tổng số giải thưởng vở diễn không vượt quá 35% tổng số vở diễn tham dự Liên hoan. (Nếu vượt quá quy định, Ban Tổ chức lấy điểm từ cao xuống thấp).

– Tổng số giải thưởng của Diễn viên không vượt quá 35% tổng số Diễn viên có tên tham gia trong các vở diễn (nếu vượt quá quy định, Ban Tổ chức lấy điểm từ cao xuống thấp).

– Ngoài các giải thưởng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho Vở diễn và Diễn viên, Ban Tổ chức trao giải Huy chương Vàng cho: Tác giả, Đạo diễn, Nhạc sĩ, Họa sĩ, Âm thanh, Ánh sáng … có những sáng tạo độc đáo theo quy chế của Liên hoan, mỗi thành phần không quá 01 người.

– Ban Tổ chức tặng Cúp Liên hoan cho các đơn vị nghệ thuật, các Nghệ sĩ tham gia liên hoan được Hội đồng nghệ thuật xét trao giải theo Quy chế ban hành.

 1. BẢN QUYỀN TÁC PHẨM.

– Ban Tổ chức được ghi hình các chương trình, vở diễn tham dự Liên hoan và phát trên truyền hình mà không phải trả tiền bản quyền.

– Các đơn vị, cá nhân tham dự Liên hoan phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác phẩm tham dự Liên hoan.

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC.

 1. Thời gian đăng ký:

Đối với đơn vị nghệ thuật quốc tế:

+ Ngày 30/5/2022 là hạn cuối nhận đăng ký.

+ Tháng 7 năm 2022: Gửi thư mời chính thức đối với các đơn vị nghệ thuật được Hội đồng nghệ thuật của BTC Liên hoan lựa chọn.

– Đối với đơn vị nghệ thuật trong nước:

Ngày 30/7/2022 là hạn cuối nhận đăng ký

 1. Thời gian tổ chức Liên hoan:

Dự kiến vào tháng 11 năm 2022

 1. Địa điểm tổ chức Liên hoan:

Dự kiến tại Thành phố Hà Nội

* ĐỊA CHỈ GỬI ĐĂNG KÝ:   

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Số 51 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Email: skviet1957@gmail.com

Trân trọng.

ĐƠN ĐĂNG KÝ

 

 1. Tên đơn vị nghệ thuật / cá nhân (địa chỉ, số điện thoại liên hệ):………………………………………………………………………………………..
 2. Tên vở diễn: ……………………………………………………………………………………………..
 3. Thời lượng: ……………………………………………………………………………………………..
 4. Năm dàn dựng:…………………………………………………………………………………….
 5. Yêu cầu kỹ thuật: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. DVD vở diễn (Link vở): ……………………………………………………………………………………………..
 2. Tóm tắt nội dung vở diễn (có bản tóm tắt ngắn gọn):

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

 1. Thành phần sáng tạo và bảng phân vai (có danh sách):

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

 1. Số người tham dự: ……………………………………………………………………………………………..

 Lưu ý:

 • Tất cả DVD vở diễn đăng ký tham gia cần phải gửi tới BTC Liên hoan để phục vụ cho mục đích thẩm định, lựa chọn.
 • Khuyến khích những vở diễn ít lời thoại.

 

Tags: