Lịch sử hội

NSND Trọng Khôi

Trọng Khôi, tên thật Nguyễn Trọng Khôi (16 tháng 2 năm 1943 – 14 tháng 3 năm 2012) là một nghệ sỹ nổi tiếng trong làng sân khấu kịch và …