Nhà văn, nhà viết kịch Học Phi

Ông tên thật là Chu Văn Tập, sinh năm 1915 tại Tam Nông, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên và tham gia cách mạng từ rất sớm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm nhà viết kịch Học Phi
Năm sinh: 08/02/1915

Nơi sinh: Tam Nông, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Năm 1936, ông bắt đầu viết văn sau khi ra khỏi nhà tù của thực dân Pháp. Tác phẩm đầu tay của ông là tiểu thuyết Hai làn sóng ngược, dựa trên vở kịch ngắn cùng tên của Nguyễn Văn Năng, sau đó đổi tên thành Xung đột (bút danh Tú Văn) đăng trên báo Đời nay. Sau đó ông viết tiếp hàng loạt truyện ngắn đăng trên báo Tin tức và các báo khác ở Hà Nội thời ấy.

Giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học đợt 1

TIỂU THUYẾT

– Hai làn sóng ngược – Xung đột (1939)
– Đắm tàu (1940)
– Dòng dõi (1941)
– Yêu và thù (1942)
– Hừng đông (1980)
– Ngọn lửa (1981)
– Xuống đường (1996)
– Bà đốc Huệ
– Cuộc đời về cuối (1999)

:: KỊCH

– Người kĩ nữ ở Đông Quan
– Cà sa giết giặc (1946)
– Ngày mai (1951)
– Chị Hòa (1955)
– Bên đường dốc
– Một đảng viên (1960)
– Lúa mùa thu
– Mở đường
– Mai
– Ni cô Đàm Vân (1976)
– Cô hàng rau
– Hoàng Lan
– Đêm dài

Tags: #Chủ tịch hội#Học Phi#Hội NSSKVN#Kịch bản#sân khấu