Giới nghệ sỹ Việt Nam hướng về “tâm dịch” Bắc Giang

Những ngày này, cả nước hướng về “tâm dịch” Bắc Giang – Bắc Ninh. Ngoài những y bác sỹ và các tình nguyện viên đến hai tỉnh để giúp địa … Continue reading Giới nghệ sỹ Việt Nam hướng về “tâm dịch” Bắc Giang