Lịch sử hội

Nhà thơ Lưu Trọng Lư

Lưu Trọng Lư là người làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Năm sinh: 19/06/1911 Năm mất: 10/08/1991 Nơi sinh: Làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, …