Danh sách tác giả đủ tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Hội đồng cấp cơ sở Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (Lĩnh vực Sân khấu) trân trọng thông báo:

Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/09/2014 về “Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng  Nhà Nước” về Văn học Nghệ thuật; Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 08/10/2019 về Ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà Nước” về Văn học Nghệ thuật năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-HNSSK ngày 24/8/2020 của Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2021;

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng cấp cơ sở Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 2021, Hội đồng xin thông báo danh sách các tác giả, các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng cơ sở gửi Hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước như sau:

  1. GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH:
Stt Tên tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình Tên tác giả (đồng tác giả)
1 1. Kịch bản: Đỉnh cao mơ ước Nguyễn Tất Đạt

Năm sinh: 1933

Hà Nội

2 1. Tuyển tập kịch: “Chứng chỉ thời gian” Nguyễn Xuân Đức

(Năm sinh: 1947 – Mất 2020)

Quảng Trị

2. Kịch bản: Ám ảnh
3. Kịch bản: Những mặt người thấp thoáng
4. Kịch bản: Nhiệm vụ hoàn thành
3 1. Kịch bản: Quê hương Việt Nam Nguyễn Xuân Trình             (Năm sinh: 1936 – Mất 1991)

Hà Nội

2. Kịch bản: Bạch đàn liễu
3. Kịch bản: Đợi đến mùa xuân
4 1. Vở diễn: Đô đốc Bùi Thị Xuân NSND Nguyễn Ngọc Phương (Ngọc Phác, Phi Hùng, Trang Phượng)

Năm sinh: 1931

Hà Nội

2. Sách nghiên cứu: Đạo diễn với Kịch hát dân tộc

2. GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC:

Stt Tên tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình Tên tác giả (đồng tác giả)
1 1. Kịch bản: Chuyện một người lính Vũ Xuân Cải

Năm sinh: 1954

Hà Nội

2. Kịch bản: Đám cưới trong đêm mưa
2 1. Kịch hài: Trạng Nguyễn Huy Cờ

Năm sinh: 1947

Bắc Giang

2. Kịch bản: Cô gái Kinh Bắc
 

3

 

1. Kịch bản: Bến bờ xa lắc Lê Thu Hạnh

Năm sinh: 1960

Hà Nội

2. Kịch bản: Những con đường trần gian
3. Kịch bản: Mẹ của chúng con
4

 

1. Kịch bản: Chu Văn An – Người thầy của muôn đời Nguyễn Văn Hiếu

(Nguyễn Hiếu)

Năm sinh: 1949

Hà Nội

 

 

5

1. Kịch bản: Mai Hắc Đế PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

Năm sinh: 1960

Ủy viên TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT TW

2. Kịch bản: Hừng Đông
3. Kịch bản: Hoa lửa Truông Bồn
6 1. Tuyển tập kịch bản “Vành trăng khuyết” (gồm 7 kịch bản Chèo) Trịnh Thanh Lương         (Năm sinh: 1935 – Mất 2016)

Hà Nam

 

7

1. Kịch bản: Trọn đời trung hiếu với Thăng Long Phạm Văn Quý

Năm sinh: 1942

Hà Nội

2. Kịch bản: Những người con Hà Nội
 

8

 

 

1. Kịch bản: Mẹ và người tình Lê Chí Trung

Năm sinh: 1956

Thành phố Hồ Chí Minh

2. Kịch bản: Công lý không gục ngã
3. Kịch bản: Đời luận anh hùng
9 1. Tập kịch “Vòng xoáy” Nguyễn Hữu Ước

Năm sinh: 1953

Hà Nội

 

 

10

1. Kịch bản: Vú cát Nguyễn Quang Vinh

Năm sinh: 1959

Quảng Bình

2. Kịch bản: Hồ Chí Minh – Hồi ức màu đỏ
3. Kịch bản: Lũ quét
4. Kịch bản: Sáng trong như ngọc một con người
 

11

1. Kịch bản: Giọt máu oan cừu trong Tuyển tập kịch bản Cải lương Nguyễn Phú Xuân

(Nguyễn Trọng Nguyễn)

(Năm sinh: 1937 – Mất 2018)

Bạc Liêu

2. Kịch bản: Bóng biển
12

 

 

1. Sách nghiên cứu: Nhân vật trung tâm của kịch nói Việt Năm 1920 – 2000 Hà Thị Diệp (Hà Diệp)

Năm sinh: 1952

Hà Nội

 

2. Sách nghiên cứu: Tính dân tộc trong sân khấu kịch nói
13 1. Sách nghiên cứu: Cơ sở lý luận sân khấu học: Tập I + II PGS.TS Phạm Hữu Khuê (Phạm Duy Khuê)

Năm sinh: 1942

Hà Nội

14 1. Sách nghiên cứu: Mặt Người mặt hoa PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái

Năm sinh: 1951

Hà Nội

2. Sách nghiên cứu: Sân khấu và tôi
15 1. Kịch bản: Tiếng đàn vùng mê thảo PGS. TS Nguyễn Tất Thắng

Năm sinh: 1938

Hà Nội

2. Sách nghiên cứu: Tiếp thu tinh hoa thi pháp kịch nước ngoài: tập 1,2
3. Sách nghiên cứu: Về thi pháp kịch
4. Sách nghiên cứu: Nghệ thuật Tuồng nhận thức từ một phía

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Tags: #Giải thưởng Hồ Chí Minh#Giải thưởng Nhà nước