Đăng ký xét giải thưởng Tác phẩm nghệ thuật năm 2021

Căn cứ vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025) về việc đăng ký và xét giải thưởng Tác phẩm nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho Kịch bản Văn học, Vở diễn, Sách nghiên cứu, Lý luận, Phê bình hàng năm. Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam xin thông báo:

I. Điều kiện và yêu cầu xét thưởng:

  1. Kịch bản văn học:

– Kịch bản sáng tác trong năm 2021.

– Tác giả có bản đăng ký nói rõ nội dung kịch bản; cam kết về bản quyền tác giả; Và chưa gửi tham gia dự thi lần nào.

– Gửi kịch bản qua email.

– Hoặc gửi trực tiếp 10 tập Kịch bản (được phô tô).

  1. Vở diễn:

– Đơn vị có bản đăng ký ghi rõ nội dung; cam kết vở diễn mới dựng trong năm 2021, và bản quyền Tác giả cùng tờ chương trình (program) giới thiệu thành phần sáng tạo, Nghệ sĩ tham gia vai diễn.

– Đơn vị gửi đường link vở diễn qua email.

– Hoặc đơn vị gửi 10 USB vở diễn.

(Yêu cầu đường link hoặc usb vở diễn phải có chất lượng tốt, hình ảnh rõ nét, rõ lời không có tạp âm. Vở diễn được quay trực tiếp khi đang biểu diễn trên Sân khấu. Không được dàn dựng, cắt cúp lại theo ngôn ngữ truyền hình).

  1. Sách nghiên cứu, Lý luận, Phê bình:

– Tác giả có bản đăng ký xét giải thưởng cam đoan về bản quyền tác giả thời gian xuất bản năm 2021.

– Tác giả gửi kèm theo bản đăng ký 05 tập ấn phẩm (từ ấn phẩm thứ 2 có thể phô tô văn bản) để Hội đồng Lý luận, Phê bình thẩm định.

II. Ưu tiên định hướng sáng tác năm 2021:

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam ưu tiên về những định hướng sáng tác và loại hình nghệ thuật sân khấu năm 2021 như sau:

– Đề tài về Lãnh tụ Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ cách mạng.

– Đề tài về những điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Đề tài về lực lượng vũ trang, dân tộc miền núi, thanh – thiếu niên.

– Đề tài về các vấn đề nổi bật trong nước.

– Đề tài về phòng chống dịch Covid-19.

– Loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống.

III. Thời gian, địa chỉ nộp đăng ký:

  1. Thời gian: Thời hạn đăng ký xét giải thưởng gửi về Văn phòng TW Hội trước ngày 15/12/2021 (theo dấu bưu điện).
  2. Địa chỉ: Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

                 Số 51 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

                 ĐT: (024)3.9434324   

                 Email: skviet1957@gmail.com

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng, đăng ký xét thưởng của các đơn vị Nghệ thuật, các Tác giả, các nhà Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình để Giải thưởng nghệ thuật năm 2021 có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và chất lượng nghệ thuật, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

Tags: #Giải thưởng Sân khấu