Phê duyệt Đề án “Tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021-2030”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 4418/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án “Tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc 2020

 

Cụ thể, liên hoan toàn quốc dành cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam, gồm các loại hình tuồng – dân ca kịch, chèo, cải lương, kịch nói, ca múa nhạc, sẽ tổ chức 3 năm/lần; liên hoan dàn nhạc giao hưởng toàn quốc tổ chức 4 năm/lần; liên hoan ban nhạc toàn quốc tổ chức 5 năm/lần. Liên hoan quốc tế dành cho các đơn vị, nhóm nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam và quốc tế, gồm các loại hình sân khấu, âm nhạc, múa, múa rối, xiếc, sẽ tổ chức 3 năm/lần.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành của Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi.

PV

Tags: #Cải lương#Cuộc thi Tài năng trẻ Chèo 2020#Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên kịch nói#Cuộc thi tìm kiếm tài năng cải lương#Liên hoan