Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29-9-2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

Các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Thăng Long nhận danh hiệu NSƯT.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” là căn cứ pháp lý quan trọng để xét, tôn vinh những cá nhân hoạt động và có nhiều cống hiến trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ trong tình hình mới.

Từ năm 2015 đến nay, theo quy định của Nghị định, đã tổ chức được hai đợt xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Điều này đã góp phần động viên, khích lệ các văn nghệ sĩ cống hiến hết mình cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Tuy nhiên, trong thực tiễn thực hiện Nghị định, vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình xét tặng danh hiệu, do một số quy định của Nghị định chưa phù hợp, như: Cách tính thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; Tiêu chuẩn giải thưởng quy định tại khoản 4 Điều 8 và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; Số lượng thành viên Hội đồng các cấp và cơ cấu thành phần Hội đồng.

Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, trên tinh thần tiếp thu ý kiến trao đổi của các chuyên gia chuyên ngành và dư luận xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát lại các quy định của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, trên cơ sở đó thấy rằng rất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định, kiến nghị hoàn thiện, chỉnh sửa các điều quy định về giải thưởng, về số lượng thành viên Hội đồng các cấp, về tỷ lệ phiếu bầu đồng ý của Hội đồng các cấp cho phù hợp hơn với thực tế.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm: Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích của các nghệ sĩ; Tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định còn vướng mắc trong thực tiễn áp dụng thời gian vừa qua. Dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: www.bvhttdl.gov.vn.

Theo KHÁNH NGUYÊN/ Báo Nhân dân

Tags: #Nghệ sỹ#NSND#NSƯT#sân khấu