Hai Trại sáng tác kịch bản sân khấu sẽ được mở trong năm 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Theo thông báo số 57/TB-TTHTSTVHNT ngày 19 tháng 2 năm 2021 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) do ông Trần Ngọc Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm ký.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trân trọng Thông báo kế hoạch về tổ chức Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2021 như sau:

  1. Tại Nhà sáng tác Nha Trang

  – Thời gian: 15 ngày trong tháng 4 năm 2021

  – Số lượng tham dự trại: 15 tác giả (cả phía Bắc và phía Nam);

  – Thời gian gửi kịch bản (bản thảo chi tiết) đăng ký tham dự: Trước ngày 20 tháng 3 năm 2021. (theo dấu bưu điện gửi đến Văn phòng Hội).

  1. Tại Nhà sáng tác Cần Thơ

 – Thời gian: 15 ngày trong tháng 10 năm 2021

 – Số lượng tham dự trại: 15 tác giả (cả phía Bắc và phía Nam);

 – Thời gian gửi kịch bản (bản thảo chi tiết) đăng ký tham dự: Trước ngày 10 tháng 9 năm 2021 (theo dấu bưu điện gửi đến Văn phòng Hội).

– Theo Kết luận cuộc họp BCH Hội NSSKVN phiên họp thứ 4 ngày 21/01/2021, cần quan tâm tập trung đầu tư nguồn kịch bản cho sân khấu Đồng bằng sông Cửu Long. Nên, đối với Trại tại Nhà sáng tác Cần Thơ ưu tiên tác giả thuộc khu vực miền nam và những đề cương, đề tài phù hợp với sân khấu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Kinh phí mở trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2021 hoàn toàn dùng bằng nguồn kinh phí kêu gọi xã hội hóa do nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp của Hội NSSKVN năm 2021 đã cắt giảm bằng không đồng.

* Yêu cầu:

  1. Theo ý kiến của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học – Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Các tác giả là hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tham dự trại sáng tác không quá 70 tuổi (trường hợp trên 70 tuổi mà sức khỏe đảm bảo phải có cam kết của cá nhân là đủ sức khỏe để dự trại. Các tác giả không phải là Hội viên Hội NSSKVN nếu có kịch bản tốt, đồng thời tuổi không quá 45 – Ban Sáng tác sẽ báo cáo Chủ tịch Hội để xem xét và mời tham dự Trại).

Ưu tiên cho tác giả trẻ, tác giả nữ, tác giả là người dân tộc thiểu số và tác giả chưa được tham dự trại sáng tác trong 2 năm 2019 – 2020 có đề cương, đề tài phù hợp.

  1. Kịch bản đăng ký tham gia dự trại là các sáng tác mới (Kịch dài) và chưa được sử dụng dàn dựng biểu diễn ở hình thức sân khấu, truyền hình, truyền thanh ở TW hoặc địa phương.
  2. Các tác giả chỉ đăng ký dự 01 Trại trong năm.
  3. Kịch bản cần được ghi rõ: “Đăng ký dự Trại sáng tác 2021” và đúng với thời gian yêu cầu, gửi về: Ban Sáng tác Hội NSSKVN – 51 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Nếu có các vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên lạc với:

  1. NSND Giang Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hội kiêm Trưởng Ban Sáng tác: 0903.925.976
  2. NSND Nguyễn Thúy Hường, Chánh Văn phòng Hội: 0913.259.456)

Mong nhận được sự phối hợp, cộng tác của các tác giả.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Tags: #Hoạt động hội#Trại sáng tác