Giữa tháng 7 sẽ công bố danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10

Bộ VH-TT-DL đã công bố kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 10.

Theo kế hoạch, việc hoàn thiện hồ sơ và kết thúc thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu này ở hội đồng cấp cơ sở chậm nhất là 20-6-2021. Sau 5 ngày làm việc, hội đồng cấp cơ sở sẽ công khai kết quả xét tặng vào giữa tháng 7.

Hội đồng cấp bộ, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thành lập để xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT do các hội đồng cấp cơ sở trình theo quy định. Trước khi hội đồng cấp bộ họp, toàn bộ danh sách nghệ sĩ được đề nghị xét tặng sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin để lấy ý kiến của nhân dân.

Dự kiến, hội đồng cấp nhà nước sẽ triển khai công tác xét tặng vào cuối tháng 11 và hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 vào cuối tháng 12- 2021.a

pv

Tags: #Bộ VHTTDL#NSND#NSƯT#Xét tặng danh hiệu